Egzaminų reglamentas

 LIETUVOS KYOKUSHIN KARATE EGZAMINŲ PRAVEDIMO REGLAMENTAS

SĄVOKOS:

 • Kvalifikacinis diržų egzaminas – Lietuvos Kyokushin karate federacijos (toliau LKKF) organizuojamas renginys, kurio metu tikrinamos pretendentų, siekiančių įgyti pasiruošimo lygį atitinkamą kvalifikacija, teorinės, praktinės žinios bei įgūdžiai atitinkantis LKKF patvirtintą egzaminų programą. Egzaminų techniką rasite čia>>>
 • Egzaminų pravedimas – Kvalifikaciniai egzaminai 10 – 1 Kyu kvalifikacijai įgyti organizuojami 3 kartus metuose (Žiemos egzaminų sesija, Pavasario egzaminų sesija, Vasaros stovykla). 1 Dan (juodo diržo) egzaminas laikomas tik Lietuvoje, dalyvaujant LKKF egzaminų komisijai. 2 – 5 Dan kvalifikaciniai egzaminai gali būti laikomi tiek Lietuvoje tiek užsienyje. 4 – 5 Dan egzaminus priima EKO egzaminų komisija.
 • Egzaminatorius – Lietuvos federacijos patvirtintos egzaminų komisijos narys.
 • Pretendentas – asmuo sportuojanti Kyokushin karate ne mažiau kaip 3 mėnesius, ši sąlyga taikoma asmenims iki 16 metų.
 • Egzaminų pravedimo data bei vieta – likus 30 d. iki LKKF skelbiamos egzaminų sesijos pradžios, klubų vadovai LKKF IS sistemoje registruoja pageidaujamą egzaminų pravedimo datą, vietą bei laiką, nurodo preliminarų besiegzaminuojančiųjų asmenų skaičių.
 • Pretendentų registracija – visi besiegzaminuojanti registruojami LKKF informacinėje sistemoje, likus 3 dienom iki egzamino registracija uždaroma. Pateikus nekorektiškus pretendentų į egzaminą skaičius, kuomet ženkliai (daugiau kaip 20 asmenų) skiriasi dalyvaujančiųjų vieno klubo asmenų skaičiai, klubui yra skiriama 100 Eur bauda, kuri atskaitoma iš klubo pajamų, gaunamu dalyvaujant egzaminuose.
 • Pretendentų amžius – vaikams iki 7 metų imtinai leistina laikyti vieną egzaminą metuose, nuo 7 iki 10 metų du egzaminai per metus. Vyresnio amžiaus pretendentai gali laikyti egzaminus atsižvelgiant į tam tikram diržui skiriamus pasiruošimo terminus, jiems suėjus. 2 Kyu (rudas diržas) kvalifikacinį egzaminą gali laikyti asmenys sukakus 14 metų amžiui, 1 Kyu (juodos juostelės) kvalifikacinį egzaminą gali laikyti asmenis sukakus 16 – os metų amžiui. 1 Dan (juodą diržą) gali laikyti pretendentai sukakus 18 – os metų amžiui, 1 Dan-o (juodas diržas) yra laikomas tik Lietuvoje, vasaros stovyklos metu.

KVALIFIKACINIŲ EGZAMINŲ PASIRUOŠMO TERMINAI, PAPILDOMI REIKALAVIMAI (suėjus šiam terminui leidžiama laikyti sekantį diržą):

 • 10 kyu (oranžinis diržas) 3 mėnesiai
 • 9 kyu (oranžinis diržas su mėlyna juostele) 3 mėnesiai
 • 8 kyu (mėlynas diržas) 3 mėnesiai
 • 7 kyu (mėlynas diržas su geltona juostele) 3 mėnesiai
 • 6 kyu (geltonas diržas) 6 mėnesiai
 • 5 kyu ( geltonas diržas su žalia juostele) 6 mėnesiai
 • 4 kyu (žalias diržas) 6 mėnesiai
 • 3 kyu (žalias diržas su ruda juostele) 6 mėnesiai, dalyvavimas teisėjavime
 • 2 kyu (rudas diržas) 6 mėnesiai, turint 16 metų, dalyvavimas teisėjavime
 • 1 kyu (rudas diržas su juoda juostele) 1 metai, turint 16 metų, dalyvavimas teisėjavime
 • 1 dan (juodas diržas) 1 metai, turint 18 metų, dalyviams teisėjavime
 • 2 dan (juodas diržas) 2 metai, dalyvavimas teisėjavime (referis)
 • 3 dan (juodas diržas) 4 metai, dalyvavimas teisėjavime (referis)
 • 4 dan (juodas diržas)   4 metai, EKO egzaminų komisija

Aukštesnių diržų-I kyu, I, II. III dan kaikymo reikalavimai

 • Likus 14 d. iki vasaros stovyklos pradžios pretendentas užpildo elektroninę rekomendacijos formą LKKF IS sistemoje, atstovaujamo klubo vadovas tvirtina šią rekomendaciją. Klubo vadovui nepatvirtinus rekomendacijos, pretendentas negali laikyti aukštesnio diržo egzaminų.
 • Atvykus į stovyklą pretendentas egzaminų komisijai turi pateikti galiojanti budo pasą, kuriame yra einamųjų metų narystės mokestį patvirtinantis lipdukas bei teisėjo pasą, kuriame būtu pažymėta informaciją apie asmens dalyvavimą LKKF organizuojamų varžybų teisėjavime bei seminaruose.
 • Prieš laikant aukštesnio diržo egzaminą, privaloma užpildyti prašymą Prašymas laikyti kvalifikacinį egzaminą   icon.

KOVŲ SKAIČIUS:

KOVOS LAIKAS:

 • Lietuvoje vykdomų egzaminų metu kovos laikas – 1 min.

EGZAMINŲ METU VYKDOMŲ KOVŲ APRAŠYMAS:

 • Egzaminų metu vykdomos mokomosios kovos (ne varžybinės), naudojamos pilnos apsaugos. Iki 16 metų egzaminų kovos metu privalo dėvėti šalmą, kirkšnies, rankų bei kojų apsaugas, merginos papildomas krūtinės apsaugas. Nuo 16 metų egzaminų metu privaloma dėvėti kirkšnies, kojų, moterims krūtinės apsaugas.
 • Egzamino metu kovotojai skirstomi ir parenkami pagal amžių, lytį.
 • Visose amžiaus grupėse draudžiami nokautuojantys veiksmai į galvą.
 • Vaikų, paauglių, jaunių bei suaugusiųjų kovos vyksta,  pagal Lietuvoje  vykdomų to amžiaus varžybų taisykles, ribojant leidžiamą bei draudžiamą techniką.

EGZAMINO TRUKMĖ:

 • Technikos egzaminas vykdomas ne ilgiau kaip 2.30 val.

SENJORŲ EGZAMINŲ VYKDYMAS:

Laikant 4 kyu ir aukščiau, egzaminai vykdomi atskirai nuo vaikų, paauglių. Gali būti atviri ir uždari. Dalyvaujant visai egzaminų komisijai.

SAUGUMAS EGZAMINO METU:

Masiniuose egzaminuose, stovyklose, dalyvaujant dideliam kiekiui kovotojų ( 30 ) egzamino metu, turi dalyvauti gydytojas.

KYOKUSHIN KARATE EGZAMINŲ VERTINIMAS BEI  FIZINIO PASIRUOŠIMO REIKALAVIMAI

Egzaminas susideda iš sekančių dalių:

 • Kihonas (bazinė technika, atliekama vietoje, nurodytoje stovėsenoje);
 • Ido- geiko (bazinė technika atliekama judėjime, nurodytose stovėsenose, su vienu iš veiksmų arba veiksmų kombinacijų)
 • Kata;
 • Fizinis pasiruošimas (atsispaudimai, atsilenkimai, pritūpimai, galimi pašokimai iš pritūpimo);
 • Teorija (numatyta programoje);
 • Kovos.

Technikos vertinimas:

Technika ( gynybos veiksmai, rankų smūgiai, kojų smūgiai) neatitinka nustatytų reikalavimų, nėra koncentracijos, išbaigimo:

 • Neteisingai atliktas veiksmas;
 • netaisyklingai pradedama ir užbaigiama rankos ar kojos pozicija (neteisingas rankos atitraukimas (hikite) – per žemas, koja pradeda smūgiuoti nepakėlus kelio, smūgiai, blokai prasideda ne nuo tos pozicijos, kurios reikalaujama);
 • per daug ištiestos rankos baigiant smūgį;
 • smūgiuojant kūnas nėra status techniškai;
 • atvirkščiai – bloko atveju kūnas nepasukamas reikiama kryptimi (45 laipsni);
 • akivaizdžiai per laisvas kumštis atitraukus ranką (hikite);
 • netinkamas technikos atlikimas;
 • nėra smūgio metu taisyklingo kvėpavimo, stipraus riksmo (KIAI);
 • spiriant pakeliamas atraminės kojos kulnas;
 • neteisingos stovėsenos, pozicijos: galūnių, kūno, galvos santykis neatitinka nustatyto aprašymo, skiriasi aukščiai, pločiai, ilgiai, nėra balanso.

Vertinama nuo 1 iki 10 balų sistema.

Nesurinkus daugiau kaip 50 procentų, egzaminas skaitomas neišlaikytas.

FIZINIO PASIRUOŠIMO REIKALAVIMAI :

Neišlaikius vieną iš egzamino dalių, technikos arba kovų, egzaminas perlaikomas iš naujo.TECHNIKOS EGZAMINŲ KORTELĖ:

REIKALAVIMAI KELIAMI KLUBAMS, PLANUOJANT KVALIFIKACINIUS EGZAMINUS:

 • Pretendentas dalyvaujantis egzamine turi pateikti sveikatos pažymą, klubo vadovui
 • Klubo vadovo pildo bei pateikia pretendentų dalyvaujančiųjų egzaminuose registravimo paraišką.
 • Egzamino metu pretendentas turi vilkėti tvarkingą karate aprangą.
 • Laikant aukštesnius diržus galimi sužeidimai, todėl klubų vadovai turi pasirašytinai supažindinti nepilnamečių tėvus su galimoms grėsmėms.
 • Vykstant egzaminams klubuose, klubo instruktoriai dalyvauja egzamine vilkėdami karate gi ir padeda palaikyti tvarką bei saugumą viso egzamino metu.
 • Kiekvienas klubas turi užtikrinti egzaminų dalyviui kovotojų asistentų skaičių. Vienam pretendentui – 3 pagalbiniai kovotojai.